Simple XML sitemap

https://www.drupal.org/project/simple_sitemap
testovaná verze: 8.x-3.7 released 16 June 2020
/admin/config/search/simplesitemap

Every webpage needs an automatic XML sitemap generator for SEO reasons. This module aims to be a replacement for the xmlsitemap module for Drupal 8.

Simple XML sitemap extend

 

Pokud vytváříme nějaké stránky, na nejspíš chceme, aby je někdo našel. O to se starají vyhledávače, které ale musí naše stránky znát. K tomu slouží soubor sitemap.xml (https://en.wikipedia.org/wiki/Sitemaps) se seznamem našich stránek. Takové soubory je nejlepší generovat automaticky, a také automaticky informovat vyhledávače o změnách.

Možnosti nastavení modulu jsou poměrně bohaté, ale snadno pochopitelné. 

Simple XML sitemap settings

 

Nesmíme zapomenout, že nejdříve musíme ručně přidat naše entity – pravděpodobně nejspíše jen nody, a to na stránce editace entity – nodu. 

Simple XML sitemap node edit

 

Po takovéto změně musíme sitemap.xml znovu vygenerovat.

Obsah našeho souboru http://localhost/drupal/sitemap.xml pak vypadá následovně:

Simple XML sitemap soubor

 

Sub-modul Simple XML Sitemap (Search engines) se pak stará o automatické informování vyhledávačů.

Simple XML sitemap search engines