Admin Toolbar

https://www.drupal.org/project/admin_toolbar
testovaná verze: 8.x-2.3 released 19 June 2020
bez stránky konfigurace

The Admin Toolbar module intends to improve the default Toolbar (the administration menu at the top of your site) to transform it into a drop-down menu, providing a fast access to all administration pages.

Admin Toolbar extend

 

Už několikrát zmiňovaný "Must have" modul. Díky němu můžeme rychle zobrazovat položky podmenu.

Admin Toolbar

 

Admin Toolbar Extra Tools sub modul přidá navíc odkazy na časté administrační úkony.

Admin Toolbar Extra Tools