Pathauto

https://www.drupal.org/project/pathauto
testovaná verze: 8.x-1.8 released 28 April 2020
/admin/config/search/path/patterns

The Pathauto module automatically generates URL/path aliases for various kinds of content (nodes, taxonomy terms, users) without requiring the user to manually specify the path alias. This allows you to have URL aliases like /category/my-node-title instead of /node/123. The aliases are based upon a "pattern" system that uses tokens which the administrator can change.

Pathauto extend

O modulu Pathauto jsme se již zmiňovali v souvislosti s generováním aliasů. Teď se na něj tedy podíváme blíže.

 

Jak už bylo řešeno, každá entita (takže také user, taxonomy term ...) má svojí vlastní systémovou URL ve tvaru /node/nid (resp. /user/uid, /taxonomy/term/tid). Díky core modulu path si můžeme vytvářet vlastní URL - alias, např. /blog/francie-2019. Pokud alias nechceme pokaždé vyplňovat ručně, pomůže nám tento modul. Nadefinujeme si např. pro blog stránky vzor URL jako /blog/[node-title] (použijeme token [node-title]). A URL se nám pak při uložení vytvoří automaticky.

Nejdříve si musíme modul nainstalovat, a rychle zjistíme, že závisí na dvou dalších module – Chaos Tools https://www.drupal.org/project/ctools a Token https://www.drupal.org/project/token. Oba dva již mají funkční verzi pro Drupal 9, jsou totiž docela stěžejní závislostí pro jiné moduly.

 

Po instalaci máme k dispozici nové záložky v sekci Configuration » Search and metadata / URL aliases:

Nejprve s v záložce Settings provedeme základní nastavení, mimo jiné výběr podporovaných entit.

Pathauto settings

 

Pak si můžeme v záložce Patterns nadefinovat vlastní pravidlo pro generování aliasů.

Pathauto pattern

 

Tady se prvně dostáváme k tzv. tokenům (přes Browse available tokens). Proto jsme potřebovali nejdříve nainstalovat modul Token. Tokeny jsou vlastně proměnné, které budou nahrazeny nějakou hodnotou.

Např. token [node:title] bude nahrazen příslušným nadpisem nodu, a nebo [current-date:short] aktuálním datumem. Je jasné, že ne všechny tokeny jsou vždy relevantní. Pro entitu user token [node:title] nebude fungovat.

Při použití tokenů je třeba nejdříve kliknout na cílové políčko, pak na odkaz "Browse available tokens." Po vybrání nějakého tokenu se automaticky vloží na místo v kurzoru v původním políčku.

Dost často se nastavuje vzor jako [node:menu-link:parents]/[node:title], tedy alias podle menu (celé hierarchie) a nadpisu.

 

Další záložky "Bulk generate" a "Delete aliases" slouží k hromadným akcím s aliasy. Podobně můžeme najít akci "Update URL aliases" na stránce pro správu obsahu (Content). Pro vybrané nody by se aktualizovaly aliasy.

Pathauto content