2.4 Vzorový web - Instalační profil Umami

Během instalace jme si vybrali instalační profil Standard. Pro lepší ukázku možností Drupalu a jeho možné konfigurace je dobrý nápad si někdy vyzkoušet instalační profil "Demo: Umami Food Magazine". Můžeme k tomu třeba využít již zmiňovaný projekt https://simplytest.me/.

 
Domovská stránka instalačního profilu Umami:

 
Ukázka editace stránky typu Recipe (receptu):