14.7 Vytvoření obsahu – Blog page

Základní strukturu máme definovanou, můžeme začít ručně vytvářet obsah, konkrétně tedy stránky typu Blog page. Mohly bychom sice použít modul Devel generate, ale ručně vytvořený obsah bude pro pochopení lepší. 

Na stránce http://unsample.net/ si můžeme vygenerovat archiv fotografií, které můžeme použít jako demo obrázky.

Pro generování textu doporučuji nějaký "Lorem Ipsum" plugin pro prohlížeč, nebo třeba webovou stránku https://www.webfx.com/tools/lorem-ipsum-generator/

Takto si vytvoříme alespoň 5 stránek, kde každá bude mít:

  • Title: unikátní nadpis
  • Summary: jeden neformátovaný odstavec pro políčko
  • Body: pár odstavců
  • Datum: někde vyplníme jen Start date, jinde i End date
  • Pictures: libovolné obrázky, všude by měl být alespoň jeden
  • Město: může být jedno i více, mezi nody se mohou některá města opakovat

 

Takhle vypadají nové nody na stránce Content:

Content 1

 

A na front-endu (pod anonymním uživatelem):

Homepage 1

 

Detailní stránka (např. http://localhost/blog/node/2) vypadá následovně:

Detail 1 beginning

...

Detail 1 end

 

Je evidentní, že máme před sebou ještě dost práce.