14.15 Úprava RSS feedu

View: Frontpage má kromě Display: Page ještě jeden display, a to Feed. V jeho nastavení (FEED SETTINGS) je nastaveno Attach to: Page, takže se se automaticky zobrazí na domovské stránce, a to jako rss ikonka pod seznamem článků.

panache feed

 

Display: Feed má nastaveno FORMAT Show: Content | RSS. Jak feed vypadá se můžeme třeba podívat v Internet Exploreru, URL je http://localhost/blog/rss.xml

rss feed IE


 

Podle mě je zobrazeno zbytečně moc informací, možná by stačilo ukázat jenom políčka Title, Summary a Datum. Naše Frontpage View ukazuje Display type: RSS, tak se podíváme na Structure » Content types » Blog page » Manage display. Ale zde nevidíme display RSS, takže to si musíme nedříve zapnout:

blog content type enable RSS


 
Pro Display: RSS si nastavíme políčka obdobně, jako jsme to dělali pro Display: Teaser.

Manage display rss

 

Změna se projeví ihned:

rss feed IE simple

Pokud bychom chtěli dělat ještě detailnější úpravy, museli bychom ve View změnit FORMAT: Show na FORMAT: Fields, a jednotlivá políčka si pak nakonfigurovat.