9.3 Skupina Field types

Pokud je povolený Core module Field, tak jsou v této sekci vypsány různé typy políček. Opět se dá říct, že pokud políčko není potřebné (např. pro telefonní číslo), tak ho nemusíme povolovat. Každé políčko má různé volby zobrazení, např. Image buď opravdu jako obrázek, nebo jen jako odkaz na soubor.

Field types

Datetime

Defines datetime form elements and a datetime field type.

Políčko pro uchování datumu i času. Pro zadávání lze použít pop-up kalendář (dle použitého prohlížeče).

Datetime Range

Provides the ability to store end dates.

Pro políčka, kde může být zadaný časový interval. Určitě bych doporučuji si podívat na nějaké contrib moduly, které vylepšují výchozí chování a možnosti. 

File

Defines a field type for files.

Políčko pro soubory. Můžeme definovat různé omezení (velikost souboru, jeho typ ...).

Image

Defines a field type for image media and provides display configuration tools.

Definuje políčko obrázku. S pomocí Image styles – viz kapitola Configuration » Media / Image styles – lze pak definovat různé efekty, které ovlivní je výsledné zobrazení.

Link

Provides a simple link field type.

Jednoduché políčko pro odkazy - na interní i externí stránky.

Options

Defines selection, check box and radio button widgets for text and numeric fields.

Definuje seznamy, jako přepínače (např. ano/ne) ... pro textová a číselná pole.

Telephon

Defines a field type for telephone numbers.

Užitečné políčko pro telefonní čísla.

Text

Defines simple text field types.

Pro obyčejné, ale nejspíš nejpoužívanější textové políčko.

Když přidáváme nové políčko k nějaké entitě, můžeme si vybrat jeho typ podle povolených Field type modulů.

Add field

 

Existuje mnoho contrib modulů, které přidávají nové typy políček - např. pro video.