9.2 Skupina Core - Experminetal

Sada modulů jádra, které ještě nejsou označeny jako 100% stabilní, ale ve většině případů se s opatrností již dají použít.

Core experimental

Field Layout

Allows users to configure the display and form display by arranging fields in several columns.

Umožňuje vytvářet Layout i pro editační formy jednotlivých Entity. Na stránce "Manage form display" entity, např. Content type Article, si nyní lze vybrat jeden z předpřipravených layoutů, např. Two column.

Field layout

 

Takhle vypadá nabídka dostupných layoutů:

Field layout list

 

Po uložení se nám nově objeví příslušné oblasti, kam můžeme přesunovat naše políčka.

Field layout fields

 

Změna layoutu při vytváření / editaci příslušného Content type:

Field layout node

 

Jak je vidět, layout zafungoval jen pro políčka námi vytvořená, tedy ty, co jsou vidět v "Manage fields". Zbylá políčka nejsou "opravdová políčka", a nastavení layoutu na ně nemělo vliv.

Help Topics

Displays help topics provided by themes and modules.

Rozšířené Help stránky. Namísto popisu funkcionality jednotlivých modulů samostatně se snaží vyvářet stránky uceleně popisující nějaké téma, např. správu bloků "Managing blocks". Výchozí místo je opět stránka Help http://localhost/drupal/admin/help, kde je nově sekce Topics.

Help topics

 

Na stránce Managing blocks najdeme stručný popis daného tématu a odkazy na další podstránky.

Help topics Managing blocks

 

Na podstránce je nějaký náš cíl a kroky potřebné k jeho dosažení.

Help topics Creating a custom block

Workspaces

Allows users to stage content or preview a full site by using multiple workspaces on a single site.

Vytvoří kopii celého webu, ve které můžeme pracovat, a pak z ní udělat hlavní verzi. A pak třeba vrátit zpět na původní, ale s ponecháním nově vytvořeného obsahu.

Určitě velké a komplexní téma, navrch v experimentální fázi, přesahuje zaměření této knížky pro začátečníky. Kdo se chce dozvědět více, může začít touto prezentací https://www.youtube.com/watch?v=3JwkLA--Ciw (z roku 2018).

Workspace preview