2.2 Konfigurace lokální databáze

Pomocí tlačítka Admin v řádku MySQL si otevřeme phpMyAdmin – webovou administraci MySQL serveru.

XAMPP ovládací panel - spuštění phpMyAdmin

Krok 1: Vytvoření nové databáze (Databases)

Vybereme si jméno databáze - např. dbdrupal. Druhou položku Collation (ovlivňuje např. abecední řazení) můžeme nechat na výchozí hodnotě utf8mb4_general_ci.

Krok 2: Vytvoření nového uživatele a nastavení oprávnění (User accounts)

V záložce User accounts si přes odkaz Add user account přidáme nového uživatele a nastavíme mu heslo. Host name změníme na Local (doplní hodnotu localhost), zbytek necháme.

Krok 3: Oprávnění k databázi

Ihned klikneme na tlačítko Database, vybereme si tu naši a povolíme veškerá oprávnění.

 

Nyní tedy mámě vytvořenou databázi a uživatele s patřičnými oprávněními, můžeme jít instalovat Drupal.