14.21 Závěrem o tématu Panache a změnách vzhledu

Na tomto tématu jsme si ukázali, jak si můžeme upravovat vzhled naší stránky. Samozřejmě vzhled závisí i na informacích (políčkách), které chceme zobrazovat. Proto jsme měnili i nastavení Manage display pro Blog page, stejně tak View pro domovskou stránku nebo stránku se seznamem taxonomy termů Město.

Pro změnu vzhledu se občas hodí jednoduché přepsání či doplnění css, s tím nám pomohl modul Asset Injector. V případě větších úprav už by se asi platilo dělat změny na úrovni šablony vzhledu – buď rozšířit nějaké existující téma vytvořením sub-theme, nebo rovnou vytvoření kompletně nového. To je ale velké samostatné téma https://www.drupal.org/docs/theming-drupal.