2.6 Zálohování

Čas od času doporučuji si provést zálohu. Někdy se chcete jen vrátit k předchozímu stavu – před nějakým testováním, nebo se prostě něco může "neopravitelně" pokazit, třeba omylem smazáním souborů či něčeho v databázi.

Záloha souborů

Nejjednodušší je prostě si překopírovat, nebo "zabalit" (zip, rar …) celý adresář c:\xampp\htdocs\drupal\, popř. jenom C:\xampp\htdocs\drupal\sites\, kde je naše konfigurace a kde jsou naše data.

Záloha databáze

Nejjednodušší je použít phpMyAdmin. Najdeme si naší databázi, a na záložce Export si jí uložit jako soubor, třeba výchozí SQL. Po přepnutí na "Způsob exportu: Vlastní" si jej můžete třeba i rovnou zkomprimovat, protože samotný .sql soubor bývá docela velký, a dobře komprimovatelný.

Samotný SQL dump má nyní třeba 10MB, zazipovaný méně než 1 MB. Databáze se rozrůstá s tím, jak jí plníme obsahem.

Pokročilejší uživatel se může kouknout na možnosti zálohy z příkazové řádky, což bývá mnohem rychlejší. 

cd C:\xampp\mysql\bin
mysqldump -u YourUser -p YourDatabaseName > DrupalDatabaze.sql

Obnovení ze zálohy

Opět přes phpMyAdmin, tentokrát záložka Import. Umí importovat i zabalené archivy s .sql souborem, což se hodí, protože můžeme narazit na limit maximální velikosti souboru pro nahrání. 

Z příkazové řádky to lze také jednoduše:

mysql -u YourUser -p YourDatabaseName < DrupalDatabaze.sql

XAMPP má ve výchozím stavu nastavenou maximální velikost souboru pro upload na 40 MB: Brzy tak může být komprese .sql souboru nutností.