8.3 Update (aktualizace) core modulu

Na této stránce najdeme seznam modulů, pokud mají k dispozici nějakou aktualizaci. Co se týká modulů jádra, ty zde nenajdeme. Jsou právě součástí jádra, takže zde maximálně najdeme informaci o možné aktualizaci celého Drupal jádra, která třeba přinese i aktualizaci modulů.

V této kapitole se věnujeme jen úvodu do problematiky modulů, a nejdříve máme na řadě systémové (core) moduly. Později se budeme věnovat i doplňkové contrib modulům v samostatné kapitole.

Nyní je na řadě ukázka aktualizace Drupal core.