9.1 Skupina Core modules - 4. část

Layout Builder

Allows users to add and arrange blocks and content fields directly on the content.

Poměrně nová a velmi mocná věc v Drupalu. Umožňuje jednoduše vytvářet rozvržení stránek a umístění jednotlivých elementů na stránce. Nastavuje se pro jednotlivé Content typy v záložce "Manage display".

Pro jednotlivý Content type (případně pro jednotlivé stránky) si můžeme definovat nějaký vzhled stránky – tedy třeba počet sloupečků, do kterých si potom přidáváme políčka daného Content typu, nebo třeba bloky (tady lze dobře využít nadefinované Custom bloky), menu atd.

Použití tohoto modulu je doporučené spíš zkušeným uživatelům. Spolu s doplňujícími contrib moduly a správným nastavením oprávnění se dá vytvořit robustní systém pro tvorbu obsahu.

Layout Builder enable

 

Pokud si zaškrtneme tlačítko "Use Layout Builder", tak se nám místo seznamu políček a jejich formátů objeví tlačítko "Manage layout".

Layout Builder set up

 

Pro novou sekci si definujeme vlastní layout:

Layout Builder new section

 

Následně v dané sekci, do daného sloupečku, můžeme začít přidávat políčka, bloky ...

Layout Builder new layout

 

Do levého sloupečku jsem přidal "Content field: title". Přes odkaz Configure si jej mohu nastavovat. Move mi jej umožňuje pomocí drag&drop kamkoliv přemístit.

Layout Builder block edit

 

Všechny možnosti modulu Layout Builder se nedají popsat dost dobře na pár stránkách, chce si to opravdu vyzkoušet.

Layout Discovery

Provides a way for modules or themes to register layouts. 

Modul potřebný pro Layout Builder a další Layout moduly.

Media

Manages the creation, configuration, and display of media items. 

Stejně jako modul Layout builder je modul Media stále poměrně novinkou (stabilní od Drupal 8.5). A také i tento modul je poměrně složitý a své využití najde spíš u velkých webů s velkým množstvím multimediálního obsahu. Je to modul pro správu médií - tedy obrázků, videí (i ze vzdálených zdrojů jako YouTube), audio a ostatních souborů. Administrace je zde /admin/structure/media, výpis media entit zase zde /admin/content/media. Pro zvolenou entitu, která má zobrazovat nějaké médium, je třeba přidat políčko typu Media.

Tento modul je doprovázený modulem Media Library.

 

Po instalaci máme k dispozici 5 média typů http://localhost/drupal/admin/structure/media. Jak je vidět, opět jsou to entity, kam si můžeme dle libosti přidávat vlastní políčka.

Media types

 

Pro libovolný Content type – např. Article – si přidáme nové políčko typu Media. V konfiguraci políčka si vybereme povolené Media typy.

Media add field

 

Při vytváření / editaci nodu teď vidíme nové políčko. Po kliknutí na "Add media" nám vyskočí pop-up okno.

Media new node

 

Nyní vidíme stránku Media library. Můžeme si vybrat existující video, nebo si přidat nové.

Media add or select

 

Všechna média pak nalezneme v sekci Content » Media:

Media content

 

Možnosti využití tohoto modulu opět závisí na use case pro daný web. Někdy použití tohoto modulu může být nutnost, jindy zbytečnost. Opět pro malé weby s malým množstvím obsahu (a ještě třeba jen jednoho typu - obrázků) je takový modul asi zbytečně moc.

Media Library

Enhances the media list with additional features to more easily find and use existing media items. 

Doprovodný modul pro modul Media, od Drupal 8.8 je označen jako stabilní. Umožňuje vkládat různá média, včetně videa, rovnou pomocí CKEditoru. Detaily, jak nato, naleznete zde "Embedding media with CKEditor"  https://www.drupal.org/node/3083975.

Menu UI

Allows administrators to customize the site navigation menu.

Jak je patrné asi už ze jména, umožňuje spravovat různá menu a jejich položky.

Detaily ohledně spravování menu jsme si už prošli v sekci Structure » Menus.

Node

Allows content to be submitted to the site and displayed on pages.

Zásadní modul, který nám umožňuje vytvářet nody (uzly), tedy vlastně samotné stránky.