9.1 Skupina Core modules - 1. část

Skupina základních modulů jádra. S moduly ze standardního instalačního profilu jsme již v rychlosti seznámili v předchozí kapitole.

Pokud si chete Drupal opravdu otestovat, povolte si ze skupiny Core všechny moduly, kromě modulu Syslog. Ten nepovolujte, mohly byste si zablokovat celý web!

 

Určitě si nezapomeňte zapnout modul Help. Přidá novou stránku http://localhost/drupal/admin/help s popisem všech modulů, které obsahují nějakou dokumentaci.  

modules help

 

help page

 

Zkoušejte si radši vše pod uživatelem administrátora vytvořeného při instalaci, jinak některé možnosti a volby mohou být ovlivněné podle oprávnění daného uživatele.

 

Actions

Allows configuration of tasks to be executed in response to events.

Lze nakonfigurovat různé akce typu odeslání mailu, publikování stránky ...
Pro Drupal 7 existovaly 2 moduly - Actions a Trigger. Trigger byl spouštěč (např. když byl vytvořen nový komentář), v modulu Actions se definovaly následné akce (např. odeslání notifikačního mailu autorovi článku). V následují verzi Drupal 8 byl modul Trigger odstraněn, jeho funkcionalitu převzal contrib modul Rules.

Actions

 

Activity Tracker

Enables tracking of recent content for users.

Povoluje uživatelům sledování aktuálního obsahu.

Zapíná sledování změn obsahu. Vytvoří speciální stránku /activity se seznamem všech naposledy přidaných či aktualizovaných nodů. A to od všech uživatelů (Recent content), či jen od aktuálního (My recent content), např. /activity/1. Úplně stejnou tabulku pak najdete i v záložce Activity na stránce jednotlivého uživatele, např. /user/1/activity.

activity tracker

Vypisovat na stránkách změny obsahu může být někdy užitečné. V tom případě bych ale spíše volil nějaký výpis z Core modulu Views – třeba ve formě bloku (viz dále), a ne tento jednoúčelový modul.

Aggregator

Gathers and displays syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds) from external sources.

Umožňuje získávat obsah z externích zdrojům, např. z RSS feedu jiného serveru. V praxi se může např. hodit ukazovat blok z posledními novinkami z jiného serveru. 

Nejprve si přidáme nový feed, frekvence aktualizací by nám měla ladit s frekvencí spouštění cronu. Jako testovací RSS si můžete najít nějaký feed na https://www.lupa.cz/redakce/exporty/.

Aggregator add feed

 

Feedy agregátoru jsou opět entity, takže si k nim můžeme přidávat políčka ...

Aggregator entity

 

Po importu již najdeme stránku s odkazy na zdrojový web.

Aggregator imported

Lepšího výpisu opět můžeme dosáhnout pomocí Views.

Automated Cron

Provides an automated way to run cron jobs, by executing them at the end of a server response.

Cron zajišťuje periodické spouštění úloh jako například kontrola aktualizací a indexování obsahu pro vyhledávání. Cron lze sice spouště ručně, ale je to neefektivní. Proto existuje tento Core modul "Automated Cron", který přidá možnost automatického spuštění po uplynutí nějakého předdefinovaného intervalu (hodiny, dny). Pro jednoduchý web může stačit nastavit spuštění automatického jednou denně.

To znamená, že při prvním návštěvě webu po uplynutí daného intervalu někdo dostane "Černého Petra" - bude muset počkat, až Cron doběhne, až pak se mu zobrazí jeho požadovaná stránka. Lze vyřešit spouštění Cronu jinou cestou, v Linuxu přes crontab. 

Automated cron

Ban

Allows administrators to ban visits from specific IP addresses.

Zadané IP adresy budou na tomto webu blokované. Zablokovaným adresám je úplně odepřen přístup na tento web a místo toho je zobrazena krátká informativní zpráva.

Ban

BigPipe

Sends pages using the BigPipe technique that allows browsers to show them much faster 

Modul zlepšující rychlost webu. Detaily jsou k nastudování zde: https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/big-pipe/overview

Block

Controls the visual building blocks a page is constructed with. Blocks are boxes of content rendered into an area, or region, of a web page. 

Jedna z důležitých součástí Drupalu. Umožňuje vytvářet či použít existující bloky a následně je zobrazovat v různých částech stránek. Můžeme si např. vytvořit vlastní blok a vypisovat vlastní zprávu jen na určitých stránkách nebo jen určitým uživatelům.

Blokům jsme se již detailněji věnovali dříve v kapitole o Block layout.

Book

Allows users to create and organize related content in an outline.

Umožňuje zařazovat stránky do logických celků - knih. Instalace tohoto modulu automaticky vytvoří nový Content typ, blok s navigaci ....

Podobná funkcionalita se dá vytvořit pomocí základních modulů pro Menu a Taxonomy.

Breakpoint

Manages breakpoints and breakpoint groups for responsive designs. 

Breakpointy jsou definovaná místa - velikosti šířky prohlížeče - kdy může dojít ke změně zobrazení. Např. z desktopové do mobilní verze. Breakpointy využívá navigační Toolbar, ale také třeba modul pro responzivní obrázky "Responsive Image".