8.6 Seznam core modulů

Nyní se podíváme v rychlosti na seznam modulů, které jsou k dispozici po instalaci. Detailněji se jim pak budeme věnovat v následující kapitole.

skupiny modulů

Skupina Core

Sada základních modulů jádra. V tabulce je ukázáno, zda je povolený ve standardním instalačním profilu. Sloupeček Povolit ukazuje můj názor, zda je to modul, který by neměl chybět v žádné instalaci. Aktuální dokumentace by měla být zde https://www.drupal.org/docs/8/core/modules.

Jméno modulu Profile Standard Povolit Popis
Actions     Allows configuration of tasks to be executed in response to events.
Activity Tracker     Enables tracking of recent content for users.
Aggregator     Gathers and displays syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds) from external sources.
Automated Cron povolen ano Provides an automated way to run cron jobs, by executing them at the end of a server response.
Ban     Allows administrators to ban visits from specific IP addresses
BigPipe povolen ano Sends pages using the BigPipe technique that allows browsers to show them much faster.
Block povolen ano Controls the visual building blocks a page is constructed with. Blocks are boxes of content rendered into an area, or region, of a web page.
Book     Allows users to create and organize related content in an outline.
Breakpoint povolen ano Manages breakpoints and breakpoint groups for responsive designs.
CKEditor povolen ano WYSIWYG editing for rich text fields using CKEditor.
Color povolen ano Allows users to change the color scheme of compatible themes.
Comment povolen   Allows users to comment on content.
Configuration Manager povolen ano Allows administrators to import and export configuration changes.
Contact povolen   Provides site-wide contact forms and forms to contact individual users.
Content Moderation     Provides moderation states for content.
Contextual Links povolen ano Provides contextual links to directly access tasks related to page elements.
Custom Block povolen ano Allows the creation of custom blocks and block types.
Custom Menu Links povolen ano Allows users to create menu links.
Database Logging povolen ano Logs system events in the database.
Field povolen ano Field API to add fields to entities like nodes and users.
Field UI povolen ano Provides a user interface for the Field module.
Filter povolen ano Filters content in preparation for display.
Forum     Provides discussion forums.
Help povolen   Manages the display of online help.
History povolen   Records which user has read which content.
Inline Form Errors     Places error messages adjacent to form inputs, for improved usability and accessibility.
Internal Dynamic Page Cache povolen ano Caches pages, including those with dynamic content, for all users.
Internal Page Cache povolen ano Caches pages for anonymous users and can be used when external page cache is not available.
Layout Builder     Allows users to add and arrange blocks and content fields directly on the content.
Layout Discovery     Provides a way for modules or themes to register layouts.
Media     Manages the creation, configuration, and display of media items.
Media Library     Enhances the media list with additional features to more easily find and use existing media items.
Menu UI povolen ano Allows administrators to customize the site navigation menu.
Node povolen ano Allows content to be submitted to the site and displayed on pages.
Path povolen ano Allows content to be submitted to the site and displayed on pages.
Quick Edit povolen ano In-place content editing.
RDF povolen   Enriches your content with metadata to let other applications (e.g. search engines, aggregators) better understand its relationships and attributes.
Responsive Image     Provides an image formatter and breakpoint mappings to output responsive images using the HTML5 picture tag.
Search povolen   Allows users to create search pages based on plugins provided by other modules.
Settings Tray     Allows users to directly edit the configuration of blocks on the current page.
Shortcut povolen   Allows users to manage customizable lists of shortcut links.
Statistics     Logs content statistics for your site.
Syslog     Logs and records system events to syslog.
System povolen ano Handles general site configuration for administrators.
Taxonomy povolen ano Enables the categorization of content.
Text Editor povolen ano Provides a means to associate text formats with text editor libraries such as WYSIWYGs or toolbars.
Toolbar povolen ano Provides a toolbar that shows the top-level administration menu items and links from other modules.
Tour povolen   Displays guided tours of the site interface.
Update Manager povolen ano Checks for available updates, and can securely install or update modules and themes via a web interface.
User povolen ano Manages the user registration and login system.
Views povolen ano Create customized lists and queries from your database.
Views UI povolen ano Provides a user interface for creating and managing views.
Workflows     Provides an interface to create workflows with transitions between different states (for example publication or user status) provided by other modules.

Skupina Core - Experminetal

Sada modulů jádra, které ještě nejsou označeny jako 100% stabilní, ale ve většině případů se s opatrností již dají použít.

Jméno modulu Popis
Field Layout Allows users to configure the display and form display by arranging fields in several columns.
Help Topics Displays help topics provided by themes and modules.
Workspaces Allows users to stage content or preview a full site by using multiple workspaces on a single site.

Skupina Field types

Pokud je povolený core module Field, tak jsou v této sekci vypsány různé typy políček. Opět se dá říct, že pokud políčko není potřebné (např. telefonní číslo), tak ho nemusíme povolovat.

Jméno modulu Popis
Datetime Defines datetime form elements and a datetime field type.
Datetime Range Provides the ability to store end dates.
File Defines a field type for files..
Image Defines a field type for image media and provides display configuration tools
Link Provides a simple link field type.
Options Defines selection, check box and radio button widgets for text and numeric fields.
Telephone Defines a field type for telephone numbers.
Text Defines simple text field types.

Skupina Migration

Sada modulů jádra pro migraci, a to nejen z předchozí verze Drupalu, ale z jakéhokoliv jiného systému, nebo třeba i jen z libovolného .csv souboru.

Jméno modulu Popis
Migrate Handles migrations.
Migrate Drupal Contains migrations from older Drupal versions.
Migrate Drupal UI Provides a user interface for migrating from older Drupal versions.

Skupina Multilangual

Sekce, která nás bude zajímat, pokud plánujeme vícejazyčný web. Pokud jsme při instalaci vybrali např. český jazyk, budou už některé z těchto modulů zapnuté.

Jméno modulu Popis
Configuration Translation Allows users to translate configuration text.
Content Translation Allows users to translate content.
Interface Translation Translates the built-in user interface.
Language Allows users to configure available languages.

Skupina Web Services

Služby pro různé propojení s externími systémy.

Jméno modulu Popis
HAL Serializes entities using Hypertext Application Language.
HTTP Basic Authentication Provides the HTTP Basic authentication provider.
JSON:API Exposes entities as a JSON:API-specification-compliant web API.
RESTful Web Services Exposes entities and other resources as RESTful web API.
Serialization Provides a service for (de)serializing data to/from formats such as JSON and XML.

 

Jak již bylo řečeno, detailněji se jim pak budeme věnovat hned v následující kapitole.