11. People

Manage user accounts, roles, and permissions.

Co se týče uživatelských účtů, ty jsou svázány se systémem rolí - Roles. Role není nic jiného než skupina uživatelů. Každá role má svá vlastní oprávnění, a přes role takto můžeme uživatelům definovat různá práva. 

People

 

Jak jsme si ukázali v předchozí kapitole Configuration » People / Account settings, uživatelé jsou také Entity, takže k nim můžeme přidávat různá políčka. Každý uživatel má vlastní unikátní id (uid), systémový uživatel má vždy uid = 1.

Tento systémový uživatel má neomezená oprávnění, je tedy nezbytně nutné mu nastavit velmi silné heslo.

 

Každý uživatel má své unikátní uživatelské jméno a email. Při editaci profilu uživatele mu můžeme role libovolně přidávat či odebírat a změny se ihned projeví, není třeba se nejdříve odhlásit. Uživatelský účet dále může být aktivní či blokovaný, i taková změna se projeví ihned.

Jediné definované políčko Picture můžeme využít např. při zobrazování autorů článků.

User edit

 

V záložce Permissions už vidíme tabulku oprávnění, jak je definují jednotlivé moduly. Vidíme také tři sloupečky jednotlivých rolí.

Permissions

 

Role máme definovány tři: systémové Anonymous user a Authenticated user, ty nemůžeme smazat. Třetí role byla vytvořena pro skupinu administrátorů. Jestli si vzpomenete, tak v Configuration » People / Account Settings si můžeme vybrat Administrativní roli. Její členové budou mít vždy plná oprávnění ke všemu, tedy stejná jako systémový uživatel s uid = 1.

Roles

 

Administrator role

Správa uživatelů a jejich oprávnění je velmi důležitá sekce hlavně v případě webu s více uživateli, které mohou mít různá oprávnění. V takovém případě doporučuji si nainstalovat modul pro přepínání uživatelů (např. masquerade, modul devel také nabízí blok pro přepínání uživatelů), takže si hned můžete vyzkoušet, zda jste oprávnění nastavili správně.

 

Závěrem

Kapitola People nenabízí spoustu podstránek, ale i tak je důležitá, jelikož zde spravujeme jednotlivé uživatele, jejich skupiny – Roles a oprávnění – Permissions

U složitějších webů je naprostá nutnost správně rozmyslet a následně nastavit systém oprávnění. Naopak u jednodušších webů si možná vystačíme s jediným systémovým uživatelem (uid = 1), a žádný další účet vytvářet nebudeme.