14.2 Nový content type - Blog page

Nyní si vytvoříme nový content typ pro samotnou blog stránku. Přes Structure » Content type se dostaneme na stránku "Add content type", kde si vytvoříme "Blog page" s následujícím nastavením:

  • Submission form settings: Preview before submitting - Disabled, nepotřebujeme
  • Publishing options: necháme Published, Promoted to front page, Create new revision
  • Display settings: není třeba
  • Menu settings: nebudeme potřebovat