14.5 Nové vocabulary - Města

Jak jsme na začátku naplánovali, každý blog post bude mít zadánu hodnotu (jednu nebo více) města, kterého se týká. K tomu vytvoříme právě nové Vocabulary. To lze velmi je jednoduše přes Structure » Taxonomy / Add Vocabulary.  Zadáme jenom jméno nového Vocabulary, např. Města, a máme hotovo.