6.6 Menus (Menu)

Manage menus and menu links.

Menu samozřejmě slouží ke snazší navigaci. Např. administrační menu, přístupné jen uživatelům s daným oprávněním, umožňuje rychle konfigurovat web. Po instalaci je k dispozici pět různých menu, nás asi nejvíce zajímá menu Main navigation - tedy to, co uvidí návštěvníci.

  • Administration - Administrative task links
  • Footer - Site information links
  • Main navigation - Site section links
  • Tools - User tool links, often added by modules
  • User account menu - Links related to the active user account

Menus

 

Hierarchické položky menu Adminstration

Edit menu Administration

Položky menu se nám samozřejmě hodí při organizaci struktury, pro zobrazení menu. Navíc je ale také můžeme využít pro generování drobečkové navigace - Breadcrumbs, nebo také URL.

 

Pro každý Content type si můžeme definovat menu, které budou k dispozici.

Menu settings

 

Položky menu můžeme vytvářet přímo při editaci nodu,

Menu node edit

nebo na stránce menu http://localhost/drupal/admin/structure/menu/manage/main

Main navigation

 

Detailní stránka položky menu

Menu link detail

 

Téma Bartik neumí zobrazovat dropdown menu. Je třeba zkusit jiné téma, nebo nějaký modul, např. Superfish https://www.drupal.org/project/superfish 

 

 

 

To je o menu a navigaci vše, následuje sekce Taxonomy.