5. Content (Obsah) - administrace obsahu (stránek node, comments, files ...)

Find and manage content.

První položka administračního menu je určená pro správu obsahu. Po čisté instalaci to znamená správu uzlů (nodů), komentářů nebo souborů. Nabídka se může lišit dle konfigurace webu.

Na stránce administrace obsahu můžeme vidět možnosti filtrování, spuštění různých akcí (např. publikování nodů, generování URL ...), a základní informace o jednotlivých nodech (typ, autor ...).

Pro ukázku jsem po instalaci vygeneroval nějaký testovací obsah pomocí modulu Devel - viz. předchozí kapitola.

 

Administrace obsahu - stránky (nody)

 

Administrace obsahu - komentáře

 

Administrace obsahu - soubory

 

 

 

Po jednoduché první sekci Content pro správu obsahu následuje mnohem obsáhlejší sekce Structure, kde se skrývá vše ohledně tvorby a konfigurace obsahu.

 

 

 

 

Začínáme s Drupalem 9